Bouwbegeleiding

De stal is klaar, maar niet juist gebouwd, en nu?

Voorkom dit probleem en laat ons de bouwbegeleiding uitvoeren.

Zorg dat u nieuwe stal exact volgens de tekening is gebouwd en dat de meldingen naar de gemeente en andere instanties ook zijn gebeurd. Te vaak blijken wijzigingen tijdens de bouw, besproken tijdens bouwvergaderingen tussen architect, aannemer, installateur en veehouder goedbedoeld, goedkoper maar fataal voor een systeem. Het verschuiven van een muurtje kan betekenen dat een emissiearm systeem niet juist is uitgevoerd.

Bouwbegeleiding uitvoeren door ons betekent:

Een Quickscan uitvoeren ten aanzien van de bouwplannen in relatie tot voorschriften bij emissiearme systemen, welzijnsvoorschriften en hygiŽnevoorschriften.

Een lijst opstellen van meldingen te doen bij controle-instanties t.b.v. projectleider / uitvoerder.

Controle ten aanzien van de juiste bouwmaterialen middels leveringsbonnen en certificaten.

Screening van elk wijzigingsvoorstel ten aanzien van voorschriften, welzijnsvoorschriften emissiearme systemen, hygiŽnevoorschriften en klimaatsystemen.